Branże

OKO-tech oferuje dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania do oczyszczania ścieków przemysłowych. Stopień zanieczyszczenia ścieków jest bardzo różny w zależności od branży. Różnorodne procesy i ich kombinacje mają na celu oczyszczenie ścieków z różnch sektorów przemysłu w celu odpowiedniego dla środowiska odprowadzenia od komunalnych oczyszczalni ścieków. Nasze urządzenia umożliwiają także ich ponowne wykorzystanie jako wody obiegowej. Klienci OKO-tech korzystają z naszgo doświadczenia międzybranżowego i stałej optymalizacji naszych urządzeń.

Najnowocześniejszą technologię w sprawdzonych procesach znajdziesz u nas szczególnie w następujących obszarach