Budowa maszyn i urządzeń

OKO-tech projektuje i buduje instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych powstających w procesach produkcyjnych branży budowy maszyn i urządzeń.

Ich wykonanie wymaga wysokiego standardu, precyzji oraz jakości. Niezbędną i idealną czystość obrabianych powierzchni uzyskuje się dzięki intensywnym procesom mycia używając wysokiego ciśnienia, termperatury i zastosowaniu detergentów. Odbywa się to w urządzeniach myjących i kąpielach odtłuszczających o wysokim pH oraz dużych temperaturach. Z powierzchni obrabianych elementów zmywane są cząsteczki oleju, smaru i brudu które dostają się do wody. Szczególnie podczas wytrawiania stali nierdzewnej albo aluminium stosowane są kwasy i ługi, które następnie spłukiwane są do ścieków.

Wszystkie te substancje są zazwyczaj substancjami niebezpiecznymi i nie mogą być odprowadzane do kanalizacji bez wcześniejszeego poddania ich obróbce. Oprócz tego wody popłuczne nie mogą być wprowadzone do obiegu bez oddzielenia z nich olejów, smarów oraz brudu.

Warto zastosować nasze urządzenia w celu niezawodnego oczyszczenia ścieku. W instalacjach  OKO-tech służących do oczyszczania ścieków następuje obróbka wód popłucznych umożliwiająca ich ponowne wprowadzeni do obiegu lub do odprowadzenia zgodnie z przepisami.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w inzynierii budowy maszyn i instalacji

Tutuaj można pobrać przykłady zastosowania w obróbce ścieku powstającego podczas budowy maszyn i urządzeń.

col3
col4