Czyszczenie środków transportu i komunikacji

Każdorazowo po opróżnieniu cystern i silosów ich wnętrze musi być umyte. Powstający w kontakcie z różnymi środkami ściek, winien zostać poddany oczyszczeniu. Dopiero wtedy może być zgodnie z przepisami odprowadzony do kanalizacji. W przypadku zastosowania wody podczyszczonej jako wody obiegowej, musi ona spełniać wysokie wymogi czystości i higieny.
Również popularne myjnie samochodowe często generują odpady które wymagają oczyszczenia. Zazwyczaj już na miejscu, w niewidoczny dla klienta sposób odpad zostaje poddany obróbce. W takich przypadkach prawo przewiduje zastosowanie separatora olejowego zgodnie z normą EN858. Jeżeli w ścieku występują emulsje, norma EN 858 wymaga dołączenia w separtorze „Emulsion Breaking System (EBS)”.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady czyszczenia środków transportu

Do pobrania przykłady obróbki ścieku z procesów czyszczania środków transportu.

col3
col4