Elektrownie i spalarnie

Podczas spalania węgla kamiennego, brunatnego oraz odpadów powstają spaliny które zgodnie z wymogami ustawy o kontroli emisji zanieczyszczeń muszą być oczyszczone. Odbywa się to w procesie suchym  (filtr siatkowy, elektrofiltr pyłów), i mokrym procesie odsiarczania spalin.

W procesach płukania przy pomocy wody i regulacji wartości pH usuwane są ze spalin kwaśne składniki ( HCl i SO2)  oraz metale ciężkie. Szególną uwagę trzeba zwrócić na rtęć (Hg). Ze względu na swoją lotność i toksyczność jest to bardzo niebezpieczna dla środowiska trucizna, która w niezwaodny sposób winna być oddzielona ze spalin. Przy pomocy wytrącania metali ciężkich może być przekształcona w nieszkodliwe związki. Ważne jest żeby ze ścieków usunięta była zarówno rtęć utleniona jak i trudna do ujęcia rtęć pierwiastkowa.

Aby to osiągąć, należy rtęć pierwiastkową utlenić do jednojonowej rtęci (Hg (II)) i wytrącić jako nierozpuszczalny siarczek rtęci (HgS): Również inne metale ciężkie takie jak np.: cynk (Zn), ołów (Pb) i kadm (Cd) zostają w procesach wytrącania metali ciężkich rozpoznane i wytrącone.
Strącone siarczki metali ciężkich mogą być przy pomocy naszych wysokowydajnych urządzeń flotacyjnych w niezawodny i ekonomiczny sposób ze ścieków oddzielone. Kompaktowe urządzenia flotacyjne OKO-tech są skuteczne i wymagają mało miejsca w przeciwieństwie do odstojników o skośnych ścianach. Zastosowanie urządzenia flotacyjnego OKO-aquaclean do strącania metali ciężkich z procesów mycia spalin, z elektrowni i spalarni jest szybko się zwracjącą inwestycją w przypadku zakupu albo w razie  budowy oczyszczalni ścieków. OKO-tech jest do Państwa dyspozycji w zakresie użytkowania naszych modułowych urządzeń, w przypdku budowy, przebudowy oraz optymalizacji procesów oczyszczania ścieków, od momentu projektowania do gotowego pod klucz przdsięwzięcia wraz z uruchomieniem wstępnym i szkoleniem.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w elektrowniach i spalarniach

Do pobrania przykłady obróbki ścieków z elektrowni i spalarni.

col3
col4