Lakiernie

Powłoki lakiernicze wysokiej jakości wymagają zachowania wyjątkowej czystości. Nasi eksperci wyspecjalizowali się w osiągnięciu jak najwyższej jakości wód obiegowych. Wspólnie z Państwem opracowujemy koncept obróbi ścieku, który łączy w sobie najwyższą jakość, energooszczędność i ekonomiczność. Oferujemy Państwu gotowe rozwiązania do uzdatniania wód przemysłowych i kąpieli odtłuszczających.

Ścieki z obróbki wstępnej z lakierni

Tak zwanej produkcji wolnej od ścieków nigdy nie było i nie będzie. Odpady ciekłe, które powstają w procesach ultrafiltracji albo w wyparkach, zostają usunięte zewnętrznie jako odpady. Formalnie wytwarzany ściek jest odpadem. Objętość tych odpadów zostanie wprawdzie zmniejszona, jednakże ładunek zanieczyszczający środowisko pozostaje. Wysokie stężenie soli i metali ciężkich untrudniają dodatkowo niezbędne procesy obróbki w eksternych oczyszczalniach ścieku.

Przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących zmian w polityce energetycznej należy zrewidować zastosowanie energochłonnych ultrafiltracji i wyparek jako procesów uzdatnianiających wodę będącą w obiegu.

Unikamy określenia „produkcja wolna od ścieków”. Łączym obwody tam gdzie jest to ekonomiczne, ekologiczne i sensowne. Ekstremalne środki służące do zaoszczędzenia wody powodują utratę jakości produktu, ponieważ przy zastosowaniu wód obiegowych, często ich jakość po obróbce nie jest tak wysoka jak przy użyciu świeżej lub zdemineralizowanej wody. Dotyczy to w szczególności obróbki wstępnej przed procesem lakierniczym, gdzie wyjątkowo ważna jest czystość powierzchni przewidzianych do lakierowania. Wspólnie z Państwem opracowujemy koncept dla wód obiegowych / ścieków, który łączy w sobie jakość, energooszczędność i ekonomiczność. Bierzemy na siebie wyzwanie co do uzdatniani powstających w obróbce wstępnej procesu lakierniczego wód procesowych i kąpieli odtłuszczających.

Zalety naszych instalacji do oczyszczania ścieków:

  • Najlepsza separacja olejów, samrów i zanieczyszczeń
  • Higieniczna czystość wód obiegowych opcjonalnie dzięki dezynfekcji UV,
  • Małe zapotzrebowanie personalne oraz znikoma ilość konserwacji
  • Mała ilość pozostałości resztkowych
  • Niskie koszty operacyjne (eksploatacji)
  • Małe zapotrzebowanie powierzchni dzięki kompaktowym wymiarom

Opracowujemy dla Państwa koncept łączący w sobie wody obiegowe, energooszczędność, obróbkę ścieku, zastosowanie świeżej wody jako podstawy dla efektywnej obróbki wstępnej aby zptymalizować procesy lakiernicze. Dzięki naszym wysokowydajnym urządzeniom flotacyjnym, otrzymają Państwo doskonale oczyszczone powierzchnie które stanowią podstawę dla optymalnego lakierowania.

W zakresie lakierowania mokrego, do najlepszych kabinspryskujących należą małe i duże kabiny lakiernicze. Dzięki zastosowaniu specjalnych chemikaliów (koagulantów) w niezawodny sposób usuwane są substancje klejące i skrzepliny lakieru. W urządzeniach flotacyjnych OKO-aquaclean, zostaje wydzielony znajdujący się w wodzie koagulant lakierniczy. Niezawodnie zapobiega to osadzaniu się w rurociągach i zbiornikach należących do układu. Biorąc pod uwagę będące w obiegu duże ilości, wymagania jakościowe oraz zastosowanie energooszczędnego procesu, zostały spełnione warunki dla sensownego zastosowania wód obiegowych.

Nasze urządzenia flotacyjne są bardzo skuteczne, w pełni zautomatyzowanei wymagaja małej powierzchni. Systemy czujników służące do rozpoznania wody zanieczyszczonej i zapewniające jakość wody oczyszczonej, jak również zdygitalizowane łącze z systemem sterowania, odpowiadają wymogom czwartej rewolucji przemysłowej.

Czy wiesz że w Niemczech wykorzystywane jest tylko 18% zasobów wodnych? (źródło: Federalny Urząd Ochrony środowiska).

Jesteśmy mistrzami w oszczędzaniu wody. Prawie żaden inny uprzemysłowiony kraj nie zużywa tak mało wody w przeliczeniu na mieszkańca jak Niemcy. Jednak nie było tak zawsze. Jeszcze przed 20 laty przeciętny mieszkaniec Niemiec zużywał 147 litrów wody dzieninie. Wówczas politycy, gospodarka i administracja wychodziły z założenia że zużycie u prywatnych użytkowników jak i w przemyśle wzrośnie. Dlatego niemicka sieć wodociągów i oczyszczalnie zostały rozbudowane. Dzięki zastosowaniu oszczędnych technologii i uwrażliwieniu ludności w kwestii podejścia do środowiska, zużycie wody przez konsumenta prywatnego i komercyjnego znacznie spadło.

Obecnie zużycie wody przez Niemców wynosi jednynie 121 litrów dzinnie na jednego mieszkańca. (źródło: www. statista.com). Jeszcze bardziej zmniejszyło się zużycie wody w przemyśle i handlu. Obecnie dzięki zastosowaniu w nimieckich formach wód obiegowych i kaskadowych, każda kropla jest wykorzystywana sześciokrotnie. Rezultatem jest co raz mniejszy przepływ wody w rurociągach. W efekcie ułatwia to rozwój zarazków i bakterii a co za tym idzie uszkodzenie sieci kanalizacyjnej, której restrukturyzacja musi być finansowana przez stale rosnąc eopłaty.

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z zastosowania programu ochrony wód podczas ostatniej dekady powinny być ponownie rozważone i ocenione.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w lakiernictwie

Tutaj możesz pobrać przykłady zastosowania obróbki ścieków w lakierniach.

col3
col4