Obróbka metali / obróbka skrawaniem

W produkcji i obróbce elementów wykonywanych z metalu, do chłodzenia stosowana jest woda natomiast jako smar wykorzystywane są oleje w postaci emulsji chłodząco-smarujących. Tak powstają ścieki w skład których wchodzą mieszaniny wodno-olejowe które nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji. Z tego wzglądu emulsje KSS- często nazywane wodą wiertniczą, mleczkiem wiertniczym lub emulsją szlifierską, po ich wykorzystaniu rozdziela się na poszczególne składniki. Przy pomocy naszych urządzeń do oczyszczania ścieków, otrzymują Państwo nadający się do użytku olej oraz oczyszczoną wodę. Proces ten określany jest jako deemulgacja. Oczyszczona woda może być ponownie wykorzystana lub odprowadzona do kanalizacji.

Elementy podlegające obróbce muszą być oczyszczone z pozostałości zawierających olej. Powstająca w ten sposób zaolejona woda popłuczna, w celu odprowadzenia do oczyszczalni komunalnej lub ponownego zastosowania jako woda obiegowa, musi być poddana oczyszczeniu. Zastosowanie naszych instalacji OKO-tech umożliwia ekonomiczne w pełni zautoamtyzowane oraz energooszczędne oczyszczania ścieków powstających podczas obróbki metalu. Zarówno wymienione wyżej emulsje obróbcze jak i wody popłuczne z procesów czyszczenia, dzięki urządzeniom OKO-aquaclean, wykorzystywanym do rozszczepiania emulsji, po ich zastosowaniu otrzymaną czystą wodę można stosować jako wodę obiegową lub może być odprowadzona zgodnie z przepisami wodnoprawnymi.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przyklady zastosowania w obróbce metali

Tutaj mogą Państwo pobrać przykłady zastosowania podczas czyszczenia wody z obróbki metalu.

col3
col4