Obróbka tworzyw sztucznych

W przemyśle obróbki tworzyw sztucznych niezbędne jest zastosowanie skutecznych urządzeń do obróbki ścieku. W wielu etapach pracy używa się wody która ulega zanieczyszczeniu.

Termoplastyczne tworzywa pod wpływwem temperatury i środków rozdzielających podlegają obróbce a stosowane wytłaczarki są chłodzone przy pomocy wody. W produkcji tworzyw sztucznych (polimerów) stosowana jest woda procesowa która zostaje zanieczyszczona przez substancje wyjściowe ( manomery i oligomery) i nie może ona byś ponownie użyta jako woda obiegowa bez wcześniejszego oczyszczenia. Dalszy przkład stanowi proces wulkanizacji, podczas którego odpady zostają dodatkowo zanieczyszczone. Pod ciśnieniem za pomocą gorącej pary można poddawać wulkanizacji syntetyczne kauczuki co powoduje że nabierają  stabilnych form. Powstający podczas tego procesu kondensat jest również ściekiem wymagającym oczyszczenia.

Jako eksperci znajdziemy dla każdego wyżej podanego przykładu indywidualne rozwiązanie. Dla branży zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych OKO-tech stworzyło dopasowane stosownie do potrzeb klienta energooszczędne i ekonomiczne urządzenia do oczyszczania ścieków przymyłowych. W zależności od potrzeb i składu wód procesowych, obiegowych lub odpadu korzystne jest stosowanie urządzenia flotacyjnego OKO-aquaclean.

W zależności od potrzeb i składu wód procesowych, obiegowych lub odpadu korzystne jest stosowanie urządzenia flotacyjnego OKO-aquaclean.


Flotacja jest jednym z najskuteczniejszych a zarazem elastycznym z procesów uzdatniania wody w przymśle. Nasze urządzenia charakteryuzją się łatwością obsługi, są energooszczędne w pełni zautomatyzowan, nie wymagają dużego nakładu pracy i nadają się do obróbki słabo jak i mocno zanieczyszczonych wód procesowych i przemysłowych. Niskie koszty operacyjne są uwarunkowane wysoką wydajnością instalacji przy minimalnym zapotrzebowaniu flokulantów oraz energii.


Nasze kompaktowe wysocewydajne urządzenia flotacyjne mogą być stosowane w dużych systemach oraz jako samodzielne rozwiązanie dla przepływów o małych objętościach.

Jako shomologowane separatory oleju / koalescencyjne, oddzielają skutecznie oleje w fizykalny sposób. W przypadku olejów tymczasowo stabilnych / niestabilnych dałącza się moduł flotacji co zapewnia wyniesienie zanieczyszczeń na powierzchnie.
Jako urządzenia do rozszczepiania emulsji przy zastosowaniu odpowiedniej technologii dozowania ( szerszy stopien uposażenia) instalacje flotacyjne OKO-aquaclean rozszczepiają  również emulsje stabilne.

Ponadto, technologia dozowania może być wykorzystywana do koagulacji drobno rozproszonych cząsteczek plastiku/polimeru w ścieku.Również środki oddzielające mogą być łatwo usunięte ze ścieku. Stosowane przez nas innowacyjne środki koagulujące wyróżniają się małym zapotrzebowaniem i wytwarzaniemi minimalnej ilości osadów.

Używamy tylko środków chemicznych na bazie natywnych organicznych i nieorganicznych polimerów. 

Ścieki po ich obróbce mogą być wykorzystywane jako wody obiegowe co stanowi dalszy krok do „produkcji bezściekowej”. W przypadku zrzutu ścieku należy pamiętać o spełnieniu warunków wodnoprawnych.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w obróbce tworzyw sztucznych

Tutaj można pobrać przykłady zastosowania w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych.

col3
col4