Odlewnie

W procesie produkcyjnym „ odlewu“ powstaje element który w dużej mierze jest zbliżony do produktu końcowego, dzięki czemu jest to proces stosunkowo ekonomiczny materiałowo jak i energooszczędny. Ponadto, dzięki tej technologii, jest możliwy niemal całkowity recyckling metali. Jednak wymagania w zakresie ochrony środowiska stale rosną. Efektywna obróbka wód popłucznych zanieczyszczonych środkami antyadhezyjnymi, przed ich pośrednim zrzutem, oraz skuteczne zastosowanie wód z mycia wstępnego i kąpieli odtłuszczających są ważnymi aspektami dla zakłdów produkcyjnych dbających o środowisko.

Urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean są podstawą opłacalnego i efektywnego zoptymalizowania przebiegu wód procesowych w obiegu,  jaj również dla zgodnego z przepisami odprowadzania ścieków przemysłowych.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Do pobrania przykłady zastosowania w Odlewniach

Do pobrania przykłady obróbki ścieków z odlewni.

col3
col4