Wypożyczanie odzieży i pielęgnacja tekstyliów

Ze względu na duże zużycie wody w pralniach, ważnym aspektem ekonomicznym jest wykorzystanie wody w obiegu. OKO-tech posiada zoptymalizowane rozwiązanie  w przeciwieństwie do konwencjonalnych procesów membranowych takich jak mikro- i ultrafiltracja. Urządzenia te cechuje szybkie zapychanie się membrany i skomplikowany proces ich czyszczania w cyklach płukania. Wysokie koszty wymiany membrany, zużycia energii  i naprawy pomp wymagają alternatywnych metod.

Rozwiązanie: Przez zastosowanie urządzeń flotacyjnych OKO-tech, w ekonomiczny sposób, zostają usunięte zanieczyszczenia, kłaczki, oleje a także metale ciężkie. Tak oczyszczona woda może być ponownie użyta jako tania woda obiegowa do ponownego wykorzystania np. w praniu wstępnym. Rozsądne zastosowanie wody obiegowej i świeżej gwarantuje wysoką jakość higieny tekstyliów przy równoczesnym uwzględnieniu energooszczędności i rentowności. Odprowadzenie ścieku jest możliwe przy zachowaniu wiążących dla pralni wyrunków z załącznika 55 Rozporządzenia o ściekach (z dnia 17.06.2004). Wydzielone i odwodnione pozostałości mają małą objętość i jeżeli posiadają wystarczającą wartość opałową mogą być przekazane do recyclingu termicznego.

W związku z małym zapotrzebowaniem miejsca dla urządzenia flotacyjnego, świetnie nadaje się w przypadku modernizacji istniejących już intalacji do oczyszczania ścieków. Dla małych i dużych pralni dostępne są instalacje standardowe o przepustowości nawet do 24.000l/h. W celu odzyskania ciepła stosowane są wymienniki ciepła które nie są wrażliwe na zanieczyszczenie. Dzięki powstałym w ten sposób oszczędnościom, w porównaniu do ultrafiltracji, inwestycja taka zwraca się zazwyczaj w okresie krótszym niż rok.

Korzystając z naszych modułowych systemów OKO-tech otrzymują Państwo gotowe, kompleksowe rozwiązanie od projektu do realizacji pod klucz wraz z rozruchem i szkoleniem.

 

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w zakładach pielągnacji odzieży

Tutaj można pobrać przykłady zastosowania urządzenia od oczyszczania ścieków z branzy pilęgnacji odzeiży.

col3
col4