Przemysł chemiczny

Woda jest często stosowana w przemyśle chemicznym. Wykorzystywana jest w procesach chłodzenia, oraz jako rozpuszczalnik i środek myjący o szerokim zakresie zastosowania. Parki chemiczne mają zatem duże biologiczne oczyszczalnie ścieków, w którch ścieki podlegają ostatecznemu procesowi oczyszczania. Jednak zanim woda będzie mogła zostać poddna biologicznemu oczyszczaniu, musi najpierw  zostać poddana wstępnej obróbce w spposób chemiczny i fizyczny.Do tego idealnie nadają się urządzenia OKO-tech. Instalacje chemiczno-fizyczne ( instalacja CP) przatwarzają zanieczyszczoną wodę w takim stopniu, że można jąwykorzystać do biologicznego oczyszczania. W tym procesie oddzielanesą substancj,którezakłócają biologiczne oczyszczanie ściekówlub zapobiegają im.

Urządzenia OKO-tech służą do:

  • wytrącania metali ciężkich z procesów przebiegających szarżami lub procesie przepływowym
  • oddzielenie tłuszczów i olejów dzięki zastosowaniu flotacji
  • rozszczepianie emulsji
  • odparowanie trudno rozkładających się substancji nielotnych.

Dla wszystkich tych zadań oferujemy indywidualne rozwiązania do czyszczenia ścieków. Urządzenia OKO-tech,  takie jak instalcje flotacyjne, wyparki, instalacje do chemiczno-fizykalenj obróbki  w szarżach albo trybie ciągłym stosowane do oczyszczania ścieków przemysłowych z możliwością odprowadzenia podczyszconej wody do kanalizacji  lub wprowadzenia w obieg, zapewniają w pełni zautomatyzowną efektywność i ekonomiczność procesów.
 

Przykładowy opis zastosowania

Dostępny tutaj przykładowy opis dotyczy zastosowania systemu OKO-tech do oczyszczania ścieku przemysłowego powstalego u producenta surowców woskowych. Wyzwaniem dla klienta było przygotowanie wody technologicznej zaniczyszczonej wolnymi i zemulgowanymi częściami węglowodorów, do biologicznego etapu oczyszczania. Zastosowanodo tego urządzenie flotacyjne OKO-aquaclean z rozdziałem emulsji.

Aby dowoedzieć się więcej o tm  rozwiązaniu, wypełnij poniższy formularz. Po zakończeniu możesz łatwo pobrać przykład zastowania jako plik PDF.

Chętnie udzielimy także porady telefonicznej. Po prostuzaznacz pole "Zadzwoń do mnie".

 

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w przemyśle chemicznym

Tutaj możesz pobrać przykłady zastosowania w przemyśle chemicznym.

col3
col4