Przemysł motoryzacyjny

Samochody zbudowane są z różnych komponentów, których wykonanie wymaga optymalizacji procesów: produkcja nowoczesnych silników, tłoków czy cylindrów, których wyprodukowanie jest często arcydziełem z zakresu obróbki metalu, nie toleruje najmniejszych uchybień.

Najwyższe wymagania odnoszą się co do nawierceń kanałów olejowych ponieważ automatyczne skrzynie biegów są sterowane przez ciśnienie oleju. Nowoczesne systemy wtryskowe funkcjonują przy pomocy maleńkich dyszy, które muszą wytrzymywać ciśnienie kilku tysięcy barów. Aby zagwarantować tą precyzję wymagane jest  żeby komponenty i elementy podlegające obróbce były absolutnie czyste. Urządzenia OKO-tech gwarantują niezawodność tych kompleksowych procesów mycia.

Nasze urządzenia sprawdzają się w procesach uzdatniania wód popłucznych w celu ich ponownego wykorzystania w obiegu i umożliwia produkcję bezodpadową. Olej, smary i cząsteczki brudu muszą być usunięte z obrabianych części a następnie z wód obiegowych. W przeciwnym razie grozi to spadkiem jakości w odniesieniu do czystości technicznej.

Wymóg uzyskania optymalnie czystych powierzchni spełniają nasze specjalnie do tego celu zaprojektowane systemy oczyszczania ścieków. Dzięki  urządzeniom flotacyjnym i wyparkom OKO-tech  następuje w pełni zautomatyzowane, energooszczędne i ekonomiczne czyszczenie wód w przemyśle motoryzacyjnym.

Podstawą naszych zaleceń jest dokładna i szczegółowa analiza indywidualnych potrzeb. Z otrzymanych wyników wyciągamy wnioski które umożliają nam określenie warunków procesu oczyszczania ścieków tyk aby nie zawyżyć albo zaniżyć wymaganych wartości. W ten sposób unikamy dużych kosztów zakupu i eksploatacji oraz gwarantujemy płynną integrację procesów oczyszczania w istniejące struktury operacjne. Aby zrealizować przedsięwzięcie nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów biur inżynieryjno-projektowych. Wszystkie niezbędne dokumenty do relizacji nowej oczyszczalni ścieków, ewentualnej przebudowy lub rozbudowy sporządza nasz dział planowania.

Wykorzystywane podczas produkcji i obróbki części meatlowych emulsje KSS, mogą być dzięki instalacjom OKO-aquaclean niezawodnie oczyszczane z oleju. Wielokrotnie wydłuża to okres użytkowania i trwałości stoswanych emulsji. Zużyte emulsje chłodząco-smarujące- często określane jako wody wiertnicze, wody szlifierskie lub mleko wiertnicze- mogą być ponownie rozdzielone na poszczególne składniki. Dzięki zastosowaniu organicznych środków rozszczepiających następuje zobojętnienie ładunku zawartego emulgatora. Nasze instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych wyposażone w funkcję wytrącania emulsji oddzielają w niezawodny sposób olej użytkowy z oczyszczoenj wody. Tak oczyszczone ścieki mogą być ponownie wykorzystane jako woda techniczna lub przekazana dalej zgodnie z określonymi wartościami odprowadzenia.Pozwala to na zaoszczeędzenie przestrzeni, zwiększenie wydajności i ekonomiczności.

W porównaniu z innymi metodami obróbki ścieku, np. przy pomocy wyparek albo centryfug , urządzenia flotacyjne OKO-tech zużywają jedynie cząstkę energii elektrycznej. Zastosowanie energii dla procesów grzewczych lub w celu osiągnięcia dużej prędkości całkowicie odpada. Zastępując konwencjonalną ultrafiltrację przez urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean, zmniejszają Państwo koszt eksploatacyjny do 73%.

 

Dodatkowo umożliwia to Państwu zweryfikowanie działania urządzenia flotacyjnego OKO-aquaclean w praktyce. Taki test praktyczny może być przeprowadzany w ciągu kilku dni. Specjalne systemy i urządzenia do celów przeprowadzania badań lub prób są niepotrzebne ponieważ mogą być do tego używane instalacje OKO-aquaclean 500 z pełnym wyposażeniem i przepływem 1-5 m³/h w zależności od charakterystyki ścieków.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym

Do pobrania przykłady obróbki ścieku w przemyśle motoryzacyjnym.

col3
col4