Przemysł spożywczy

W przemyśle spożywczym, jednymi z najważniejszych czynników jest higiena i czystość. Wytwarzane produkty zawierają tłuszcze roślinne, zwierzęce i oleje. Podczas mycia urządzeń produkcyjnych trafiają one do ścieków. Aby nie przekroczyć wartości granicznych dla odpadu płynnego odprowadzanego do kanalizacji, wolne tłuszcze i oleje winny być wyeliminowane przy pomocy separatora tłuszczowego.
 

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady praktycznego zastosowania w przemyśle spożywczym

Kliknij przycisk żeby pobrać przykłady zastosowania w obróbce ścieku z przemysłu spożywczego.

col3
col4