OKO-tech: Twój partner w zakresie oczyszczalni ścieków

Porady

Porady dotyczące ścieków, wody obiegowej i budowy urządzeń do oczyszczania ścieków

Planowanie

Planujemy oczyszczalnie ścieków i przygowujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Budowa maszyn

Projektowanie, produkcja i montaż przez wykwalifikowany i uprawniony personel.

Utrzymanie

Oferujemy coroczną konserwację, jako certyfikowana „firma specjalistyczna według WHG”.

Rozwiązania systemowe do obróbki odpadów przemysłowych

Od ponad 30 lat w niezawodny sposób wdrażamy, kompaktowe a co za tym idzie zajmujące niewiele miejsca, instalacje służące do oczyszczania ścieków przemysłowych, a także rożnorodne modułowe technologie procesowe. W urządzeniach OKO-aquaclean skutecznie, ekonomicznie i bezpiecznie moga być poddawane obróbce ścieki ze wszystkich sektorów przemysłu, od ścieków z oczyszczania wstępnego przez kąpiele odtłuszczające aż po emulsje przepracowane oraz ścieki z lakierni.

Urządzenia OKO-aquaclean w celu zastosowania w przemyśle są produkowane w konstrukcji modułowej. Podstawę stanowi reaktor do obróbki, który jest zaprojektowany i zatwierdzony jako separator oleju. Może on być uzupełniony o dodatkowe elementy konstrukcyjne lub technologie zgodne z potrzebami  klienta.

Każdy ściek jest jak odcisk palca. Nawet jeśli procedury i procesy wydają się być takie same, ścieki różnią się charkterem i wymaganiami obróbki. Wybór technologii, którą należy zastosować, opiera się na tym odcisku palca, a także na specyficznych wymaganiach klienta w zakresie projektowania oraz zgodnie z technologią zakładu.

OKO-tech opracowuje, produkuje, instaluje i optymalizuje rozwiązanie dla producentów ścieków. Analiza  warunków i wymagań klienta jest punktem wyjścia do planowania poszczególnych  modułów. W ten sposób wyklucza się nadmierne lub zbyt małe zaprojektowanie oczyszczalni ścieków, unika się niepotrzebynych zakupów i kosztów operacyjnych a zapewnia płynną integrację z istniejącymi strukturami operacyjnymi.

Stosowane w urządzeniach OKO-aquaclean technologie oferują dla każdego potencjalnego wyzwania certyfikowaną „najlepszą dostepną technologię” pod względem ekonomicznym oraz jakości uzyskanej wody. Wersja podstawowa jako separator oleju zgodnie z DIN EN 858 – opcjonalnie wyposażoną jako separator koalescencyjny – do obróbki łatwo oddzielanych mieszanin olejowo-wodnych, okazała się niezawodną zarówno w przemyśle jaki i w oczyszczaniu wód gruntowych.

Urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean z opcjonalnie zintegrowanątechnolgią UV, w niezawodny sposób  oczyszczają wody procesowe, takie jak smary chłodzące, kąpiele odtłuszczające z  obcych olejów i cząsteczek, a co za tym idzie przyczyniają się do wydłużenia czasu zastosowania i bezpieczeństwa higienicznego w zakresie produkcji wolnej od ścieków.
W wersji z dodatkowym wysposażaniem, jako urządzenie do rozdzielania emulsji, oddzielane są najtrudniejsze emulsje do postaci pierwotnej w której mogą być ponownie wykorzystywane.

W celu obróbki nierozszczepialnych emulsji, OKO-tech oferuje zoptymalizowane pod kątem zużycia energii wyparki nowej generacji.

Mobilne separatory oleju umożliwiają firmom usuwanie dużej ilości ścieków ze stacjonarnych separatorów oleju, tłuszczowników lub w razie awarii. Wysoki stopień autoamtyzacji i kontrola jakości oczyszczonej wody przyczyniają się do dużej akceptacji urzędów i łatwej obsługi urządzenia.

Opwiadamy się za ekonomicznymi i ekologicznie uzasadnione rozwiązaniami w zakresie  produkcji wolnej od ścieków,  przy zachowaniu najwyższych standardów i użyciu najlepszej dostepnej  technologii (BVT) . Skorzystajcie Państwo  z bogatego doświadczenia i kompetencji naszych konsultantów w zakresie recyrkulacji wody do pośredniego odprowadzenia oraz wolnej od ścieków produkcji.
 

OKO-tech systemy

Nasze kompetencje: oczyszczanie ścieków

Jako producent urządzeń, w przeciwieństwie do większości dostawców, nie skupiamy się na jednym procesie. Nasz wybór opiera się na wymaganiach klientów dotyczących oczyszczania ścieków oraz ekonomicznej i technicznej ocenie celów. „chętnie wyjaśnimy!” co jest naszym celem:

Urządzenia flotycyjne

Sterowane czujnikami urządzenie OKO-aquaclean może być stosowane jako niezależne kompletne rozwiązanie lub zintegrowane z dużymi systemami, w ten sposób zapewnia maksymalną wydajność separacji i automatyzację przy najniśszych kosztach operacyjnych.

Parowniki

Zoptymalizowane procesy parowania do oczyszczania ścieków przemysłowych za pomocą destylacji. Wdrożona z uwzględnieniem efektywnego transferu ciepła, małe zużycie energii jak również niewielkiego nakładu pracy w oczyszczaniu.

Mobilne separatory oleju

Mobilne urządzenia OKO-aquaclean w niezawodny sposób usuwają wodę z oleju. Iliści odpadu się zmniejszają przez oddzielenie wody od masy, która ma być usunięta.

Instalacje CP / technologia ścieków

Zajmujące niewiele miejsca instalace CP (chemiczno-fizyczne oczyszczanie ścieków) są wykorzystywane do neutralizacji, wytrącania, flokulacji, detoksykacji, czyszczenia i przetwarzania odpadów wodnych.

Procesy oczyszczania ścieków

Do oczyszczania ścieków wodnych można i trzebay stosować wiele różnych urządzeń do ich obróbki. Każda instalacja podlega specyficznemu procesowi, dlatego różne urządzenia - a więc także procesy oczyszczania ścieków - są często łączone w jeden system, który spełnia wymagania. Najnowocześniejsza i precyzyjnie dostosowana technologia umożliwia idealną koordynację procesów optymalnego oczyszczania różnych ścieków przemysłowych. Nasz dział inżynierii instalacji opracował urządzenia, które umożliwiają indywidualne połączenie poszczególnych procesów oczyszczania ścieków. Więcej szczegółowych opisów różnych procedur i trybów działania procesów oczyszczania ścieków znajdziesz tutaj.

więcej o procesach oczyszczania ścieków

Specjalizacja w sektorach przemysłowych

Jedno rozwiązanie dla wszystkich - ale nie jedno i to samo rozwiązanie dla wszystkich. Ścieki przemysłowe powstają w wielu różnych branżach. W każdej z nich powstają indywidualne  związane z produkcją zanieczyszczenia ścieków. Znajomość specyfiki tego „odcisku palca” jest jednym z warunków najbardziej ekologicznego i ekonomicznego oczyszczania zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Inną możliwością jest dostosowanie usług i systemów do wymagań klienta. Nasza rozległa wiedza branżowa, którą zdobyliśmy przez pokolenia, pokazuje nasze kompetencje i jakość. Przekonaj się dzięki praktycznym przykładom do pobrania.

Zobacz przykłady z praktyki

Systemy do oczyszczania ścieków przemysłowych

Przemysłowe oczyszczanie ścieków jest regulowane przez prawo wdużym zakresie. Jednak stosowanie wydajnych systemów oczyszczania ma sens w każdym przypadku, gdy brakuje przepisów prawnych lub gdy wody technologiczne są ponownie wykorzystywane na zasadzie dobrowolności. Istnieją różne urządzenia poprawy jakości wody procesowej, które działają na różne sposoby, do każdego zastosowania przemysłowego lub handlowego. Tam, gdzie metody czysto fizyczne nie są wystarczające lub nie mogą być wykorzystywane można stosować metody alternatywne, termiczne lub fizyko-chemiczne. Odpowiednia metoda oczyszczania ścieków przemysłowych zależy w każdym przypadku od rodzaju i zakresu zanieczyszczenie, oraz warunków środowiskowych.

więcej o systemach oczyszczania ścieków

Leksykon ścieków

Każdy, kto po raz pierwszy zajmuje się tematem oczyszczania ścieków przemysłowych, dosłownie stoi w obliczu powodzi terminów technicznych, które nie są łatwe do zrozumienia dla laików, a nawet mogą dezorientować ekspertów. Wynika to z faktu, że nawet terminy techniczne mogą mieć różne znaczenia, które różnią się w zależności od specjalistycznej dziedziny lub obszaru zastosowania. Małe różnice mogą prowadzić do dużych nieporozumień. Dlatego chcielibyśmy ci pomóc w lepszym zrozumieniu i stworzyliśmy obszerną encyklopedię ścieków, która wyjaśnia najważniejsze terminy i terminy techniczne w zrozumiałym i zrozumiałym kontekście. A jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie i pomożemy.

do leksykonu ścieków

Niebezpieczne & skontaminowane ścieki

W wielu obszarach produkcji chemicznej i technicznej powstaje ogromna ilość wody, która jest niebezpieczna dla ludzi i środowiska i może być silnie zanieczyszczona. Tam, gdzie nawet przy zoptymalizowanych procesach produkcyjnych nie można uniknąć gromadzenia znacznych ilości ścieków, konieczne jest skuteczne i opłacalne rozwiązanie do oddzielania i oczyszczania zużytej wody. Należy stosować najnowocześniejsze procesy, aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników, osób postronnych i środowiska. Nasze prezentacje i publikacje ilustrują postęp i rozwój w dziedzinie przemysłowego oczyszczania ścieków.


Publikacje i wykłady fachowe