Konserwacja

Konserwacja przez wykwalifikowanę i certyfikowaną specjalistyczną firmę

Regularna konserwacja zapewnia bezpieczną obsługę i długowieczną funkcjonalność instalacji. W ramach naszych obowiązków i zakresie samokontroli, zgodnie z ustawą o zasobach wodnych (WHG) oferujemy coroczną konserwację jako certyfikowana firma specjalistyczna zgodnie z WHG.