Polityka prywatności/Odpowiedzialność/Prawo autorskie

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Za pomocą tego dokumentu pragniemy Cię poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej oferty.
1.    Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych oraz inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie
1.1.    Administrator danych
OKO-tech GmbH & Co. KG
Pan Wim Ossenkop, Pan Kai Ossenkop.
Obernhagen 2
D-31840 Hess. Oldendorf

e-mail:  contact[-at-]oko-tech[-dot-]de
tel.:  (+49) 05152 / 52 44 10  
faks:  (+49) 05152 / 52 44 27
1.2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Można skontaktować się z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych,
Panem Klausem Mönikes, w następujący sposób: klaus.moenikes[-at-]privsec[-dot-]de

Twoje opinie na temat ochrony danych osobowych są dla nas ważne. Powiedz nam, co o tym sądzisz. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, wyślij nam wiadomość na adres
contact[-at-]oko-tech[-dot-]de

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych


2.1.    Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jako odwiedzającego naszą stronę internetową tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz jej treści i usług, a Ty aktywnie przekazujesz nam swoje dane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f lub art. 6 ust. 1 a RODO.
Dlatego w różnych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, np. gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub kontaktujesz się z nami.
Dane osobowe mogą być gromadzone w różnych celach, takich jak przetwarzanie i realizacja zamówień lub zapytań, zarządzanie kontem klienta oraz ulepszanie projektu, struktury i funkcjonalności strony internetowej, w celu ciągłego ulepszania naszych usług oraz udostępniania informacji o produktach i usługach.

Informacje na temat podstawy prawnej oraz dalsze szczegóły można znaleźć w poniższych wyjaśnieniach.
2.2.    Odwiedziny naszej strony internetowej
Po wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego uzyskano dostęp. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Poniższe informacje będą zbierane bez konieczności działania z Twojej strony i przechowywane aż do automatycznego usunięcia:
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową zapisywany jest adres IP komputera inicjującego zapytanie. Przetwarzana jest data i godzina uzyskania dostępu, nazwa i adres URL pobranego pliku, strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL odsyłacza), używana przeglądarka oraz, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

2.3.    Zapytania kontaktowe
Jeśli wyślesz do nas wiadomość za pośrednictwem jednej z oferowanych opcji kontaktowych (formularz kontaktowy, podany adres e-mail, telefon/faks), dane osobowe zostaną przesłane, zebrane i przetworzone. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy do realizacji Twojego zapytania i w tym kontekście nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twój wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Twoje zapytanie służy zawarciu z nami umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Poprzez dobrowolne przekazanie danych osobowych wyrażasz zgodę na to, aby być zapisany u nas jako potencjalny klient. W ten sposób informujemy o nowościach dotyczących naszych produktów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się tej zgodzie i zażądać usunięcia swoich danych.

2.4.    Biuletyn
Obecnie nie jest oferowany żaden biuletyn informacyjny.

2.5.    Analiza stron internetowych
Nasza strona internetowa korzysta z usług analizy stron internetowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje usługi analizy stron internetowych, nawiązywane jest połączenie z serwerami w tej sieci. Pragniemy zwrócić uwagę, że mierzymy to zachowanie użytkowników (kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie itp.) na naszej stronie internetowej oraz gromadzimy, przechowujemy i oceniamy dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej.
Wykorzystywani dostawcy usług:
•    Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności Google Analytics znajduje się pod adresem policies.google.com/privacy
W dowolnym momencie można się sprzeciwić gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość poprzez złożenie sprzeciwu u dostawcy usług Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
•    Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000 MALTA (EU).
Jeśli nadal korzystasz z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Hotjar i powiązane z nią podmioty trzecie, jak opisano powyżej, zgodnie z ich polityką prywatności. Hotjar korzysta również z usług osób trzecich, takich jak Google Analytics, w celu świadczenia usług. Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Hotjar klikając na link i postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
•    MyFonts Counter, usługa analizy danych internetowych MyFonts Inc., 600 Unicorn Park
 Drive, Woburn, MA 01801, USA, spółka zależna Monotype Imaging Holdings Inc. zlokalizowana w tym samym miejscu. Ze względu na postanowienia licencyjne, śledzenie odsłon strony odbywa się poprzez zliczanie liczby odwiedzin na stronie dla celów statystycznych i przekazywanie ich do MyFonts. MyFonts zbiera przy tym tylko dane zanonimizowane. Przekazywanie odbywa się ewentualnie poprzez aktywację kodu Java Script w przeglądarce. Aby zapobiec wykonywaniu kodu Java Script przez MyFonts jako całości, można zainstalować bloker skryptów Java (np. noscript.net). Dalsze informacje na temat MyFonts Counter można znaleźć w polityce prywatności MyFonts Counter www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften/

2.6.    Wykorzystanie sieci mediów społecznościowych
Nasza strona internetowa nie korzysta obecnie z innych funkcji sieci społecznościowych niż YouTube.
Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron jest dostępna, nawiązywane jest połączenie z serwerami tej sieci mediów społecznościowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Na stronach tej sieci mediów społecznościowych nie oferujemy użytkownikom możliwości zamieszczania indywidualnych komentarzy na blogach.
Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez operatora sieci. W tym przypadku zapisywanie danych osobowych może być wykonywane przez operatora sieci. Jeśli znajdujesz się w sieci mediów społecznościowych za pośrednictwem Twojego osobistego konta, ta sieć mediów społecznościowych może przypisać Twoje odwiedziny i zachowania podczas surfowania po naszej stronie internetowej Tobie i Twojemu kontu użytkownika. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta.

Na tej stronie internetowej znajdują się zintegrowane komponenty YouTube, które umożliwiają użytkownikom oglądanie filmów wideo za pośrednictwem portalu internetowego. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych opublikowane przez YouTube w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej:https://policies.google.com/privacy?gl0DEl=de
A. Operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, san Bruno, CA 94066, USA.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą


Jeśli są przetwarzane Twoje dane osobowe , jesteś w rozumieniu RODO osobą zainteresowaną i masz następujące prawa wobec jako osób odpowiedzialnych:

3.1.    Prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku masz prawo dostępu do tych danych osobowych i pozostałych informacji, o których mowa w art. 15 RODO.
3.2.    Prawo do sprostowania
Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania danych masz ponadto prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.
3.3.    Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi art. 17 RODO.
3.4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO masz w pewnych okolicznościach prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
3.5.    Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania dotyczących Cię, przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, znormalizowanym i czytelnym maszynowo formacie oraz masz prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez naszej ingerencji, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z zastosowaniem procedur automatycznych.
3.6.    Prawo sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, jako administratorem danych na powyższe dane kontaktowe, aby wysłać nam to powiadomienie. Jeśli chcesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail z tematem „Odwołanie zgody na ochronę danych osobowych”.
W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z nami.

3.7.    Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Prawo to istnieje w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie RODO.
Naszym odpowiedzialnym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest:
Krajowy inspektor ochrony danych osobowych w Dolnej Saksonii
Łącze internetowe: www.lfd.niedersachsen.de

4. Środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych

4.1.    Ochrona prywatności
Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i traktować Twoje dane osobowe jako poufne. W tym celu podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby uniknąć manipulacji, utraty lub niewłaściwego wykorzystania przechowywanych przez nas danych. Są one regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego.
Jeśli gromadzimy dane, przetwarzamy je (lub podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie) na specjalnie chronionych serwerach w UE. Poprzez zarządzanie uprawnieniami dostęp jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób, które zajmują się wsparciem technicznym, handlowym lub redakcyjnym.
4.2.    Szyfrowanie komunikacji na stronie internetowej
Obejmuje to między innymi wykorzystanie uznanych metod szyfrowania (SSL lub TLS).
Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i wyżej wymienione środki bezpieczeństwa nie będą przestrzegane przez inne osoby lub instytucje spoza naszego obszaru odpowiedzialności.
4.3.    Nieszyfrowana komunikacja
Nieszyfrowane dane - np. jeśli odbywa się to za pomocą nieszyfrowanej poczty elektronicznej - mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Nie mamy na to technicznie żadnego wpływu. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona udostępnianych danych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem przez szyfrowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

5. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności i w razie potrzeby zamieścimy nową wersję na naszej stronie internetowej, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i/lub ustawie o ochronie danych.
Stan na: Listopad 2018

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ustawą o mediach telekomunikacyjnych i ogólnymi przepisami prawa. Usługodawcy nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji pochodzących od osób trzecich ani do poszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje tu nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Nie stwierdzono nielegalnych treści w momencie umieszczania odnośników. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie odnośniki zostaną usunięte natychmiast po stwierdzeniu naruszenia prawa.

Prawo autorskie

Operatorzy tych stron zawsze starają się szanować prawa autorskie innych osób lub korzystać z własnych albo wolnych od licencji utworów. Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.