Produkty

W celu dobrania odpowiedniej technologii procesowej do oczyszczania ścieków przemysłowych, korzystamy z obszernego portfolio urządzeń do fizycznego, chemiczno-fizycznego oraz termicznego oczyszczania ścieków. Do najczęściej przez nas stosowanych urządzeń należą: instalacje flotycyjne, wypraki, mobilne separatory oleju, fizyczno-chemiczne oczyszczalnie scieków przemysłowych oraz urządzenia do biologicznej obróbki ścieków. Dodatkowo dostępne są inne zależne od zapotrzebowania instalacje, takie jak prasy filtracyjne komorowe, filtry taśmowe oraz wirówki sedymentacyjne. Oczyszczalnie ścieków OKO-tech są indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.