Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Rozwiązania systemowe do oczyszczania ścieków ze zintegrowanym biologicznym oczyszczaniem ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków

W biologicznych procesach oczyszczania ścieków  mikroorganizmy, dzięki przmianie aktywności metabolicznej, przemieniają rozpuszczone w wodzie substancje  w stałą biomasę.  Proces ten może w znacznym stopniu zmniejszyć całkowity koszt obróbki odpadu.Obciążenie organiczne ścieku jest określane przy pomocy ChzT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), BzT ( biologiczne zapotrzebowanie tlenu), oraz OWO (ogólny węgiel organiczny). W związku z wysokimi kosztami ścieku które uwarunkowane są opłatami zależnymi od wartości granicznej ChzT, limitami pobrania jaj również ograniczeniem ilości, wskazane jest zastosowanie biologicznej gałęzi oczyszczania ścieku. Jako finalny etap całego procesu oczyszczania ścieku, dzięki biologicznemu procesowi- powyższe parametry oraz  koszt utylizacji odpadu ulega zmniejszeniu.

W zakreise tej technologii OKO-tech współpracuje ze sprawdzonymi partnerami oferującymi biologiczne oczyszczalnie, którzy oferują instalacje dostowsowane do wymagań ścieków przemysłowych.

Rozwiązania dla biologicznych procesów oczyszczania ścieku, charakteryzują się :

  • krótkim okresem adaptacji biomasy so składu ścieku
  • elastyczną możliwością dostosowania się do zmiennych obciążeń odpadu    

OKO-tech łączy sprawdzone, partnerskie technologie i oferuje jako rozwiązanie finalne pod klucz, wraz z niezbędnym wstępnym procesem  chemiczno-fizycznym umożliwiającym wykorzystanie wód w obiegu.