Urządzenie do rozdzielania emulsji

Mieszaninę dwóch cieczy których nie można zmieszać, nazywa się emulsją. Emulsje stablizuje się za pomocą środków powierzchniowo czynnych (emulgatorów). Występują one w komercyjnych i przemysłowych procesach mycia i nie mogą być wprowadzone do obiegu wody bez wstępnej obróbki. Stabilne emulsje, takie jak zużyte smary chłodzące, odcieki ze składowisk odpadów, wody procesowe zawierające metale ciężkie i kąpiele odtłuszczające zawierające emulgatory, są podlegane obróbce chmiczno-fizycznej.

Aby zoptymalizować ten proces i uniknąć odpadów związanych z produktem, OKO-tech opiera się na indywidualnych rozwiązaniach, które spełniają potrzeby i wymagania Państwa firmy. Urządzenia OKO-aquaclean do przemyłowego oczyszczania ścieków są zaprojektowane modulowo i dostosowane do potrzeb. Moduł „rozszczepiania emulsji” jest dodawany do urządzenia jako jednostka flotacyjna, umożliwiając w ten sposób chemiczno-fizyczną obróbkę emulsji i ścieków, a także strącanie metali ciężkich. W ścisłej konsultacji z Państwa firmą analizujemy i defniniujemy najbardziej wydajne moduły dla potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób eliminujemy niepotrzebne koszty zakupu, obsługi oraz gwarantujemy płynną integrację urządzenia OKO-aquaclean do rozszczepiania emulsji, z istniejącymi już strukturami operacyjnymi.
Moduł „rozszczepiania emulsji“ obejmuje np.:  pompy dozujące, czujnik wartości pH pomiar/nastawianie oraz przemyślany system sterowania, który przeprowadza i automatycznie monitoruje proces rozszczepiania emulsji. W urządzeniu OKO-aquaclean z wyposażeniem odpowiednim dla instalajcji do demulgowania lub separacji emulsji, dzięki nowoczesnym i wysokowydajnym demulgatorom skutecznemu rozszczepieniu podlegają emulsje oraznusuwane są ze ścieku za pomocą środków strącających metale ciężkie.
 

Efektywne rozdzielanie emulsji

Celem obróbki emulsji w sektorze przemysłowym jest zwykle rozszczepienie emulsji, to znaczy oddzielenie wody i tłuszczów lub faz wodnych i oleistych, w celu umożliwienia ponownego wykorzystania oddzielonych substancji lub unieszkodliwienia ich zgodnie z rodzajem. Można to zrobić na różne sposoby, rozróżnia się procesy chemiczne, fizyczne, mechaniczne i termiczne. Substancje chemiczne są dodawane do ścieków w procesie chemicznym, procesy mechaniczne obejmują filtrację lub ultrafiltrację, procesami fizycznymi są adsorpcja, elektroforeza lub flotacja. Proces termiczny oznacza na przykład odparowywanie cieczy.

W zależności od charakteru ścieków i zastosowania technicznego różne procesy mogą być również stosowane łącznie.

W obróbce stabilnych (trudnych do rozdzielenia) emulsji, takich jak zużyte środki chłodzące, odcieki ze składowisk odpadów, woda technologiczna z metali ciężkich i kąpiele odtłuszczające zawierające emulgatory, obróbka chemiczno-fizyczna okazała się najbardziej wydajną metodą.

W zależności od charakteru ścieków istnieje duży zakres i różnorodność opcji i wariantów stosowania chemicznych flokulantów lub środków rozszczepiających w celu utrzymania rozkładu substancji, a ostatecznie unieszkodliwienia ich na jak najniższym poziomie.

Przykład skutecznego rozdzielania emulsji

Nowoczesne środki rozszczepiające oparte na rodzimych surowcach organicznych umożliwiają np. wysoce wydajne rozszczepianie emulsji ze zintegrowanym oddzielaniem olejów i tłuszczów. W przeciwieństwie do konwencjonalnego rozszczepiania kwasem solnym, to rozszczepianie organiczne wytwarza tylko małe ilości pozostałości i nie powoduje zasolenia ścieków. Wartość pH oczyszczanych ścieków, w przeciwieństwie do rozszczepiania kwasu, nie ulega zmianie. Ponieważ nie używamy mleka wapiennego, nie ma osadu neutralizacyjnego. Koszty usuwania pozostałych materiałów są znacznie zmniejszone.

OKO-tech pomaga w wyborze odpowiedniej technologii

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania dotyczącego ścieków nie zawsze jest łatwe. Oprócz rozszczepiania emulsji często wymagane są inne procesy oczyszczania ścieków w celu recyklingu wody. OKO-tech wspiera optymalizację całego procesu i pomaga zmniejszyć lub uniknąć powstawania odpadów związanych z produktem. OKO-tech opiera się na indywidualnych rozwiązaniach, które dokładnie spełniają wymagania i potrzeby Twojej firmy.

Elastyczność w przemysłowym oczyszczaniu ścieków

Urządzenia OKO-aquaclean do przemysłowego oczyszczania ścieków zapewniają dużą elastyczność dzięki ich modułowej budowie. W ścisłej współpracy z Twoją firmą analizujemy i definiujemy najbardziej efektywny zestaw poszczególnych części aby zoptymalizować ich zastosowanie w procesach oczyszczania przemysłowego. W ten sposób unikamy niepotrzebnych kosztów zakupu i eksploatacji oraz gwarantujemy bezproblemową integrację systemów rozszczepiania emulsji OKO-aquaclean z już istniejącymi strukturami.

Podział emulsji jako moduł

Moduł „rozdzielania emulsji” jest dodawany do urządzenia jako system flotacyjny. Umożliwia to nie tylko chemiczno-fizyczne oczyszczanie emulsji i ścieków zawierających emulsje, ale także wytrącanie metali ciężkich.

Moduły są wyposażone w pompy dozujące, czujniki wartości pH i zaawansowany system kontroli, dzięki czemu proces rozdziału emulsji może być w pełni automatycznie monitorowany i skutecznie regulowany.

W wyposażeniu jako instalacja do rozdzielania emulsji lub urządzenie do rozszczepiania emulsji, instalacja OKO-aquaclean skutecznie rozkłada stabilne emulsje za pomocą nowoczesnych i bardzo skutecznych środków demulgujących (rozdzielaczy organicznych). Stosując ten sam moduł można również flokulować metale ciężkie, dodając najnowocześniejsze, bardzo skuteczne środki strącające, a tym samym łatwo oddzielając je od ścieków. Koszty inwestycyjne i operacyjne systemu rozszczepiania emulsji OKO-aquaclean są znacznie niższe niż koszty systemu ultrafiltracji lub parownika.