OKO-aquaclean

Urządzenie flotacyjne: Flotacja wysokowydajna

Flotacja jest tradycjonalnie postrzegana jako najbardziej energooszczędny i elastyczny sposób oczyszczania ścieków przemysłowych. OKO-tech zmodernizowała ten proces do wysokowydajnej flotacji sterowanej za pomocą czujników. Zwiększło to stopień zautomatyzowania i wydajność separacji a co zy tym idzie odpowiada wymaganiom  przemysłu 4.0 z zakresu wyposażenia w czujniki do charaskteryzacji zanieczyzszonej wody oraz zależnego od stopnia zanieczyszczenia nastawienia oraz kontroli jakości. Nasze wysokowydajne urządzenia flotacyjne mogą być przeznaczone do integracji e dużych systemach jak również jako samodzielne kompletne rozwiązania dla strumieni o małej objętości przepływu.

Łatwość obsługi, wysoki stopień automatyczacji oraz nieskie koszty utrzymania sprawiają że zastosowanie naszego urządzenai flotacjynego jest bardzo ekonomiczne.

Dalsze informacje o wysokowydajnej flotacji:

 • dla niewymagającego chemikaliów procesu oddzielania olejów oraz cząsteczek z czyszczenia wstępnego
 • dla zaolejonych, zatłuszczonych i zawierających emulsje wód popłucznych, jako urządzenie do rozszczepianai emulsji
 • dla kondacjonowania środków chłodząco-smarujących i rozszczepiania emulsji KSS
 • dla procesów strącania i flokulacji np. strącania metali ciężkich
 • w celu koagulacji lakierów i oddzielenia z wód procesowych

W procesie flotacji wypór zanieczyszczeń które mają być wydzielone ze ścikeu zwiększa się za pomocą doprowadzanego powietrza. Droben pęcherzyki powietrza przylegają do cząsteczek brudu i wynoszone są na powierzchnię ze względu na mniejszą gęstość niż otaczająca je ciecz. Tam tworzą korzuch flotacyjny. Im mniejsze pęcherzyki powietrza tym wyższy jest stopień oczyszczaenia. Przy pomocy skoncentrowanej przez OKO-tech wysokowydajnej instalacji flotacyjnej wytwarzane są mikroskopijne pęcherzyki powietrza, które ułatwiają niezawodne oczyszczanie ścieków.

Urządzenie flotacyjne OKO-aquaclean® pobiera część strumienia wstępnie oczyszczaonej wody równocześnie zasysa powietrze z otoczenia, dochodzi do wymieszania wody ze sprężonym powietrzem i rozpuszczenia w wodzie. Tak skomprymowan mieszanina wody  ze sprężonym powietrzem zostaje domieszana na wejściu (white water).

Wysokowydajny proces flotacji wielokrotnie sprawdził się w różnych przypadkach i pozwala na zastosowanie energooszczeędnych urządzeń i zaoszczędzenia zasobów w prcesach oczyszczania słabo lub mocno zanieczyszczonych wód procesowych i ścieków przemysłowych.

Jakość modułowych instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych można dostrzec w innowacyjności stosowanych procesów jak rówmież sposobie obsługi oraz w ich wykonaniu. Samobezpieczne, energooszczędne oraz w pełni zautomatyzowane funkcjonowanie zmniejsza koszty i wydłuża czas pracy urządzenia.

Zalety urządzenia flotacyjnego OKO-aquaclean®:

 • Bardzo niski pobór mocy 0,6 kW/m
 • Zawartość  resztkowa oleju poniżej 5 mg/l w oczyszczonej wodzie
 • W pełni zautomatyzowany proces, małe zapotrzebowanie czynności-konserwacyjnych
 • Opcjonalnie zmniejszenie liczby bakterii bez zastosowania biocydów
 • Brak cykli czyszczeniai bez stosowania środków chemicznych
 • Znikome ilości pozostałości, około 0,5%w odniesieniu do ilości przerobionego odpadu

W porównaniu z innymi metodami obróbki, takimi jak wirowanie lub ultrafiltracja, odparowanie, urządzenia OKO-aquaclean cechują się małym zapotrzebowaniem energiielektrycznej. Nie ma zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub procesów wytwarzania wysokich prędkości obwodowych.

Ponadto, wintegrowany sterownik SPS, dzięki uzyskanym przez czujniki wartościom kontrolnym oraz w połączeniu z oprogramowaniem i funkcjami,  w trakcie całego przebiegu optymalizuje maksymalną wydajność w powiązaniu z jak najniższymi kosztami produkcyjnymi.

Urządzenia OKO-aquaclean® cechuje wiele zalet co umożliwia ich montaż w istniejących już systemach. Jako efektywna kosztowo alternatywa, może bez większej trudności zastąpić funkcjonujące już systemy i uprościć proces oczyszczania ścieków oraz uczynić go bardziej skutecznym.

Jaka jest aktualna systuacja? Sprawdźmy  wspólnie jakie rozwiązania i odpowiedzi może zaoferować Państwu nasza technologia:

 • W jaki sposób Wasza oczyszczalnia ścieków będzie bardziej wydajna i skuteczna?
 • Czy koszty obróbki są zbyt wysokie i mogą ulec zmniejszeniu?
 • Jesteście niezadowoleni z efektów dotychczasowo przeprowadzanych procesów?
 • Czy wartości graniczne są w niezawodny sposób zachowane?
 • Czy membrany ultraflitracyjne (UF) są ponownie zablokowane?
 • Czy parownik ma trudności z osadami w wyminniku ciepła oraz zbyt wysoką zawartość węglowodorów w destylacie?
 • Czy sprężarka pary znowu nie funkcjonuje?
 • Czy w procesach strącania / flokulacji powstaje zbyt dużo osadu?
 • Czy w procesie rozszczepiania kwasów ściek ulega zasoleniu?
 • Czy filtr piaskowy jest zatkany i śmierdzi?
 • Czy odstojnik o skośnych ścianych jest znów zarośnięty? 

W codziennym użytkowaniu, są to te małe kwestie które dedydują czy urządzenie do oczyszczania ścieków przemysłowych, w odpowiedni dla operatora sposób funkcjonuje. Jeśli dodatkowo w bilansie gadzają się sumy, został osiągnięty optymalny wynik.

Urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean® mogą być w wydajny i ekonomiczny sposób wykorzystywane do różnych zadań. Ze względu na kompaktową budowę i niewielkie gabaryty instalacje flotacyjne OKO-aquaclean®  są bardzo łatwe do montażu w istniejących już oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Zastosowany w urządzeniu ProfiLine system SPS może również obsługiwać zewnętrzne komponenty, takie jak odwadniające studzienki zbiorcze, odbieralnik wstępny oraz urządzenia odwadniające. Alternatywnie, może być realizowana komunikacja z istniejącym systemem SPS poprzez Profibus lun CAN-Bus.

Przykłady zastosowania: flotacja wymienia wyparki!

Flotacja w Niemczech jest postrzegana jako proces który może być w wieloraki sposób stosowany do obróbki ścieków. Na poziomie europejskim, metoda ta podlega BAT –Best Avilable Technique (BVT - najlepsza dostępna technologia). Dyrektywą „IED –w sprawie emisji przemysłowej" UE 2010/75/UE jest zdefiniowane zastosowanie BVT – najlepszej dostępnej technologii.

Niezależnie od certyfikatów oraz nagród którymi została odznaczona nasza instalacja flotacyjna OKO-aquaclean®, możecie się Państwo przekonać o jej właściwościach również w  warunkach praktycznych. W celu przeprowadzenia testów nie jest używane urządzenie testowe lub pokazowe tylko seryjna instalacja flotacyjna OKO-aquaclean® 500 o przepływie od 1-5m³/h w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Weryfikacja może być przeprowadzona u Państwa na miejscu w ciągu jedno lub kilkudniowych testów. Alternatywnie istnieje możliwość dostarczenia nam 4000 l ścieku po czym wspólnie poddamy go obróbce w naszym centrum technologicznym w zakładzie nr II w Hessisch Oldendorf. Weryfikacja procesu oczyszczania ścieku podlega dokumentacji i analizie. Poszczególne sumy są zapisywane w funkcja kalkulacyjna określa końcowy koszt obróbki ścieku za  m³. Umożliwia to maksymalną przejrzystość danych, niezbyędnych do podjęcia bezpiecznej decyzji inwestycyjnej.

Instalacje OKO-aquaclean cechują niskie koszty eksploatacji i niezawodne zachowanie wartości granicznych. Wymagania higieniczne dla będących w obiegu wód procesowych spełnia niewymagający zastosowania chemikaliów, opcjonalny, proces sterylizacji UV. Umożliwia to utyliację wody.

Przykłady zastosowania: „Made in Germany“ dla środowska w Szwajcarii