Instalacje CP / technologia ścieków

Oczyszczalnia chemiczno-fizyczna (instalacja CP) do ścieków przemysłowych

OKO-tech, jako specjalista w zakresie konstrukcji instalacji i specjalistyczna firma według WHG, planuje i buduje kompaktowe oczyszczalnie chemiczno-fizyczne dla ścieków przemysłowych pod nazwą OKO-CPA 4.0. W zależności od wymagań branżowych i przepisów prawa wodnego, OKO-tech tworzy dla ciebie optymalny system oczyszczania. Przekazujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania systemowe do oczyszczania ścieków przemysłowych. Możemy dać Ci tę przewagę, ponieważ jesteśmy dostawcą kompleksowych usług.

Nasze systemy oczyszczania ścieków są stale rozwijane, aby zoptymalizować procesy pod kątem każdej potrzeby. Urządzenia poddają obróbce wodę w taki sposób, aby można ją było następnie odprowadzić do kanalizacji zgodnie z ustawowymi warunkami zrzutu.

Oto kilka przykładów ścieków, które można oczyszczać w oczyszczalniach OKO-tech:

 • ścieki zawierające olej mineralny (separator oleju)
 • ścieki tłuszczowe (separatory tłuszczu, systemy rozdzielania emulsji)
 • zawierające wodę emulsyjną kąpiele myjące i odtłuszczające (systemy rozdzielania emulsji)
 • emulsje chłodząco-smarujące (KSS) (systemy rozdzielania emulsji)
 • farba zawierająca ścieki (koagulacja farby, instalacje flotacyjne)
 • ścieki zawierające metale ciężkie (opady metali ciężkich w układach okresowych i ciągłych)

Inną opcją oferowaną przez nasze stosunkowo małe ale wydajne systemy oczyszczania ścieków jest praca bez wytwarzania ścieków, poprzez ponowne wykorzystanie czystej wody jako wody procesowej. Ta metoda pozwala zaoszczędzić koszty wody i energii, co daje dużą rentowność. Nasze oczyszczalnie ścieków oznaczone są jako „najlepszą dostępną technologię” (BAT) zgodnie z wymogami UE. Możesz pobrać praktyczne przykłady dla różnych sposobów zastosowania, korzystając z załącznika w lewej kolumnie.

Mobilne separatory oleju, urządzenia flotacyjne, instlacje rozdzielania emulsji i parowniki są uważene za główne komponenty oczyszczania ścieków. Nasze stosunkowo niewielkie oczyszczalnie ścieków służą do neutralizacji, wytrącania, flokulacji, detoksykacji, czyszczenia i przetwarzania odpadów wodnych. Bezchemiczne oczyszczanie ścieków jest również możliwe przy użyciu naszych procesów. Oddzielenie poszczególnych surowców służy ekonomicznemu i oszczędnemu recyklingowi zasobów. Na przykład przy kondycjonowaniu osadu powstały osad jest odwadniany, dzięki czemu całkowita ilość odpadów jest znacznie zmniejszona - zmniejsza to koszt utylizacji.

Nasze urządzenia spełniają wymagania dotyczące integracji z całą kontrolą systemu w rozumieniu Przemysłu 4.0. Wzorcowym przykładem tej automatyzacji są zbiorniki OKO-select. Dzięki szerokiemu zastosowaniu czujników, wszystkie istotne dane są dostępne dla systemu sterowania. Umożliwia to w pełni zautomatyzowany sposób napełnianie i selektywne usuwanie fazy olejowej, szlamowej i wodnej.

Komponenty urządzenia OKO-tech CP OKO-CPA 4.0.

W celu usunięcia ze żciekz makrocząsteczek dostępne są zamknięte i otwarte sita rotacyjne OKO-rosi z zamontowanym czujnikiem oraz automatyczną funkcją oddzielania. Nowa generacja OKO-rosi II jest całkowicie  obudowana, dzięki czemu emisje gaazowe mogą być rejestrowane bezpośrednio w miejscu pochodzenia zgodnie z TA. Urządzenie zapewnia ciągłe odprowadzanie oddzielonego gruboziarnistego materiału do zbiornika zewnętrznego przy wydajności  40 m³/h. Opcjonalnie OKO-rosi może wykryć wolne fazy oleju i odpowiednio dostosować pH.

Zbiorniki OKO-select specjalenie zaprojektowane dla instalacji CP, umożliwiają dzięki funkcji trykantu i budowie (mała średnica, stosunkowo duża wysokość) optymalny fizykalny podział faz, olej, woda, szlam. Zbiorniki o nominalnej zawartości 29 m³ są wyposażone w wielorakie czujniki, które zapewniają system kontroli całego systemu CP ze wszystkimi ważnymi danymi. Napełnianie zbiorników i selektywne usuwanie fazy oleju, szalmu,  i woda odbywa się w sposób zautpmatyzowany.

Serce instlacji CP OKO-CPA 4.0stanowią urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean. Kilka procesów oczyszczania ścieków przemysłowych zanieczyszczonych olejem i metalami ciężkimi jest zintegrowane w jednym kompaktowym urządzeniu. Modułowa konstrukcja umożliwia oddzielenie lekkich cieczy, flotację, rozszczepianie emulsji i wytrącanie metali ciężkich.

Urządzenia flotacyjne są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, o wydajności od 100 l/h do 24.000 l/h. Właściwości ścieków są rejestrowane za pomocą czujników, a ich proces oczyszczania odpowiednio zoptymalizowany. Jakość oczyszczonej wody jest również monitorowana. W zależności od dlaszego zastosowania oczyszczone ścieki można odprowadzić pośrednio lub ponownie wykorzystać. Urządzenia flotacyjne OKO-aquaclean oczywiżcie spełniają wymagania Przemysłu 4.0.

Nasz sprawdzony przebieg projektowania budowy instalacji CP:

 • Indywidualna kosultacja wstępna
 • Analiza bieżąca i profil wymagń
 • Propozycjy konceptu do skonsultowania z klientem
 • Szczegółowe planowanie
 • Wniosek o zatwierdzenie / wniosek o zmianę
 • Montaż
 • Uruchomienie
 • After-Sales wsparcie

Oddzielenie problematycznych składników ścieków

W celu zapewnienia niezbędnego oddzielenia problematycznych składników ścieków stosowane są różne procesy.  Procesy i procedury są do siebie w ten sposób dopasowane żeby w bezpiecznej i ekonomicznej formie od w pełni odpowiadały celom klienta. Dzięki naszym modułowym urządzeniom i dużej umiejętności prefabrykacji czys montażu u klienta jest redukowany do absolutnego minimum - co natychmiast zmniejsza koszty inwestycji.

Alternatywy dla procesów membranowych

OKO-tech opracowuje zoptymalizowane rozwiązania, gdy inne ogólnodostępne  procesy wykazują wady. Oferujemy ulepszone alternatywy dla tradycyjnych procesów membranowych ( mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanoflitrację i odwróconą osmoze). Membrany mają tendencję do zatykania się wymagają skomplikowanych i kosztownych procesów czyszczenia. Powodują również częste uszkodzenia pomp. Dzięki flotacji i wyparkom OKO-tech oferuje lepsze, tańsze i energooszczędne alternatywy. W urządzeniach OKO-tech zastosowano wiele udoskonaleń, które sprawiają że oczyszczanie ścieków przemysłowych staje się bardziej wydajne i ekonomiczne.

Chętnie służymy pomocą!

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w gospodarce odpadami

Do pobrania przykłady obróbki ścieków przemysłowych w gospodarce odpadami.

col3
col4