Mobilny separator oleju

oraz instalacje flotacyjne

Mobilne separatory oleju są zazwyczaj stosowane do czysczenia stacjonarnach oddzielaczy lub odstojników zaolejonych ścieków oraz wód zęzowych, w miwjscu powstawania odpadu. Najczęściej zawartość tych zbiorników odsysana jest przy pomocy samochodu asenizacyjnego. Podczas transportu, poszczególne fazy, oleju, wody i osadu mogą ulec wymieszaniumożna tego uniknąć dzięki bezpośredniemu podziałowi na miejscu. W trakcie stosowania urządzenia OKO-aquaclean ściek - dzięki czujnikom – w niezawodny sposób zostaje oczyszczony z oleju. Tak podczyszczonan woda jest ponownie przekazywana do stacjonarnego separatora co zapobiega potrzebie ponownego napełnienia świeżą wodą. Alternatywnie woda ta może być odprowadzona do kanalizacji lub rozproszona. Nie tylko z tego powodu mobilne separatory oleju są ekonomicznym sprzyjającym środowisku procesem. Dzięki oddzieleniu wody od pozostałej masy, wy wożony musiy być tylko olej i osad. W ten sposób redukuje się koszt pozostałego odpadu. Podczas powtórnej kontroli szczelności lub w trakcie renowacji separatorów olejowych, mobilny separator oleju jest niezwyklen pomocny ponieważ zastępuje on samochód asenizacyjny. W przypadku nagłej awarii lub wycieku oleju, mobilna instalacja zapobiega uszkodzeniu środowiska naturalnego. Innym obszarem zastosowania jest oczyszczanie wód gruntowych.

Cechy mobilnego wolnostojącego separatora oleju

- wysokiej jakości oprzyrządowanie,
- wytrzymała konstrukcja,
- opcjonalne moduły flotacji oraz rozszczepiania emulsji,
- obróbka ścieku niewymagająca zastosowania chemikaliów
- zautomatyzowany proces
- inteligentna obsługa,
- pełna dokumentacja
Wykorzystanie czujników umożliwia kontrolę, sterowanie oraz dokumentowanie jakości oczyszczoenj wody na wyjściu.
W ten sposób wymagania władz dotyczące udowodnienia jakości wody są niezawodnie spełnione.
Przykłady zastosowań OKO-aquaclean®: