Mobilny separator oleju

oraz instalacje flotacyjne

Mobilne separatory oleju są zazwyczaj stosowane do czysczenia stacjonarnach oddzielaczy lub odstojników zaolejonych ścieków oraz wód zęzowych, w miwjscu powstawania odpadu. Najczęściej zawartość tych zbiorników odsysana jest przy pomocy samochodu asenizacyjnego. Podczas transportu, poszczególne fazy, oleju, wody i osadu mogą ulec wymieszaniumożna tego uniknąć dzięki bezpośredniemu podziałowi na miejscu. W trakcie stosowania urządzenia OKO-aquaclean ściek - dzięki czujnikom – w niezawodny sposób zostaje oczyszczony z oleju. Tak podczyszczonan woda jest ponownie przekazywana do stacjonarnego separatora co zapobiega potrzebie ponownego napełnienia świeżą wodą. Alternatywnie woda ta może być odprowadzona do kanalizacji lub rozproszona. Nie tylko z tego powodu mobilne separatory oleju są ekonomicznym sprzyjającym środowisku procesem. Dzięki oddzieleniu wody od pozostałej masy, wy wożony musiy być tylko olej i osad. W ten sposób redukuje się koszt pozostałego odpadu. Podczas powtórnej kontroli szczelności lub w trakcie renowacji separatorów olejowych, mobilny separator oleju jest niezwyklen pomocny ponieważ zastępuje on samochód asenizacyjny. W przypadku nagłej awarii lub wycieku oleju, mobilna instalacja zapobiega uszkodzeniu środowiska naturalnego. Innym obszarem zastosowania jest oczyszczanie wód gruntowych.

Cechy mobilnego wolnostojącego separatora oleju

 • wysokiej jakości oprzyrządowanie,
 • wytrzymała konstrukcja,
 • opcjonalne moduły flotacji oraz rozszczepiania emulsji,
 • obróbka ścieku niewymagająca zastosowania chemikaliów
 • zautomatyzowany proces
 • inteligentna obsługa,
 • pełna dokumentacja

Wykorzystanie czujników umożliwia kontrolę, sterowanie oraz dokumentowanie jakości oczyszczoenj wody na wyjściu.
W ten sposób wymagania władz dotyczące udowodnienia jakości wody są niezawodnie spełnione.

Przykłady zastosowań OKO-aquaclean®:

Trafobeckenreinigung mit OKO-aquaclean

Mobile Aufbereitung von Ölabscheiderinhalten

Aufbereitung von Waschwasser aus der Tunnelreinigung

"Made in Germany" für die Schweizer Umwelt

Więcej informacji na temat mobilnych separatorów oleju

 • Czyszczenie separatora oleju w miejscu powstawania odpadu
 • konserwacja separatora, próba szczelności
 • przetwarzanie zęz ze statków bezpśrednio ze statków
 • czyszczenie basenów tramsformatorowych u dostawcy energii
 • usuwanie szkód powstałych przez ujescie oleju w wypadkach i powodziach
 • czyszczenie wód podziemnych
 • ochrona wody w przypadku wycieków oleju

Również mobilne wersje oczyszczalni ścieków OKO-tech są oczywiście skonstruowane modułowe. Podstawowe urządzenie jako separator oleju z homologacją typu zgodnie z EN 858 można opcjonalnie wyposażyć we wkładkę koalescencyjną oraz w dodatkowe moduły, takie jak flotacja lub rozszczepianie emulsji. Zasadniczo urządzenie OKO aquaclean składa się z reaktora ze stali nierdzewnej podzielonego na kilka komór z opatentowaną kontrolą przepływu, w którym ścieki są kierowane przez urządzenie w procesie ciągłego przepływu. Oczyszczane ścieki są wprowadzane za pomocą mimośrodowej pompy śrubowej, a po przejściu przez reaktor czysta woda przepływa pw swobodny sposób do wylotu lub za pomocą pompy przenoszącej wodę do wlotu lub punktu zbierania. Oddzielony olej lub flotat zbierany jest w zintegrowanej komorze, która jest elektronicznie chroniona przed przepełnieniem, a dzięki kompaktowej konstrukcji systemy oczyszczania ścieków przemysłowych OKO-tech zajmują niewiele miejsca. Rozmiary różnią się w zależności od wydajności i przepustowości. Jako mobilne separatory oleju, urządzenia są montowane na przyczepach jednoosiowych, przyczepach tandemowych lub na specjalnych nadwoziach, dzięki czemu można je łatwo przetransportować do miejsca użytkowania.

Podczas czyszczenia separatorów oleju, zastosowanie mobilnego separatora oleju OKO-aquaclean® może przynieść znaczne oszczędności kosztów paliwa i poprawę równowagi ekologicznej poprzez zmniejszenie emisji CO2.

W procesie konwencjonalnym cała zawartość jest pobierana przez cysternę ssącą podczas czyszczenia separatora oleju. Fazy ​​oleju, wody i szlamu są odprowadzane razem, tworząc dużą objętość masy do usunięcia. Cysterna ssąca ma ograniczone możliwości składowania co powoduje że musi czesto pokonywać nawet duże idległości w celu przekazania odpadu do miejsca obróbki lub składowania.

Stosując mobilny separator oleju OKO-aquaclean® w połączeniu z cysterną ssącą można w dużym stopniu obiżyć koszt czyszczenia stacjonarnego separatora oleju. Wynika to głównie z faktu, że poszczególne fazy mogą być pobierane osobno. Zaolejoną fazę wodną ze stacjonarnego separatora, która w konwencjonalnym sposobie jest całkowicie zasysana przez ciężarówkę ssącą, można na miejscu pobrać i w niezawodny sposób przy pomocy urządzenia OKO-aquaclean® oddzielić. Zazwyczaj tylko niewielkie ilości oleju i szlamu z separatora są pobierane przez cysternnę ssącą. Oczyszczona woda nie musi być odtransportowana i można jej użyć do uzupełnienia separatora.


Ilość przejazdów do zakładu unieszkodliwiania odpadów ogranicza się do minimum, co oznacza niższe koszty paliwa i zmniejszoną emisję CO2. Codziennie można obsłużyć znacznie więcej klientów (średnio pięciu), ponieważ ciysternna ssąca musi przyjąć znacznie mniej odpadów. Kolejnym pozytywnym skutkiem ubocznym jest to, że do uzupełniania stacjonarnego separatora oleju nie trzeba używać świeżej wody.
Przykładowe obliczenia do momentu całkowitego usunięcia

Przebieg pojazdu odsysającego rocznie: 100 000 km
Całkowite zużycie paliwa: 45 000 l
Koszty paliwa (obecnie około 1 € / l) 45 000 €
Emisje CO2 tutaj: 117 000 kg

(Według Federalnej Agencji Środowiska 1 litr oleju napędowego spala się do 2,6 kg CO2.)
Oszczędność potencjału dzięki mobilnemu urządzeniu OKO-aquaclean®: 80%

Odpowiada to 36 000 EUR rocznie kosztów paliwa i 93 000 kg emisji CO2!
Jest to znaczny wkład w ochronę środowiska i efektywność kosztową!

Uwaga dotycząca rentowności:

Urządzenia OKO-aquaclean® charakteryzują się wysokiej jakości wyposażeniem technicznym, solidnością, łatwością użytkowania i łatwością konserwacji. Kryteria te - w połączeniu z niskim wolumenem inwestycji - są określane w kręgach specjałistycznych jako wyjątkowo rentowne, których amortyzacja często jest krótsza niż 12 miesięcy.