Wyparki

dla ścieków

Ważnym elementem obróbki ścieków przemysłowych są wyparki. Odparowanie to jeden z procesów termicznych używany ze względów środowiskowych tylko wtedy, gdy rozdielane substancje nie są lotne. Dzięki temu procesowi sksładniki ścieków, które mają być oddzielone, odparowują do koncentratu i mogą być dalej przekazane do utylizacji której koszt jest niski ze względu na łatwą obsługę.

W celu przekształcenia wody w stan gazowy niezbędne jest doprowadzenie energii. W związku z tym metoda ta wymyga wyższego nakładu energii niż flotacja lub inne metody oczyszczania ścieków. W celu wdrożenia specyficznych wymagań klienta często stosujemy ten proces do destylacji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu wyparek, szczególną uwagę zwracymy na:

  • efektywną wymianę ciepła,
  • niskie zużycie energii,
  • sporadyczne zapotrzebowanie czyszczenia.

Uwzględniając zwiększone zapotrzebowanie na energię w porównaniu z wysocewydajną flotacją, waparki są stosowane jeśli inne możliwości obróbki chemiczno-fizyczne osiągną swoje techniczne i ekonomiczne granice.