Gospodarka odpadami

Dla firm z branży gospodarki odpadami oferujemy innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z zakresu oczyszczania płynnych niebezpiecznych odpadów. Nasze kompaktowe chemiczno-fizykalne oczyszczalnie ścieków dla odpadów przemysłowych spełniają specyficzne dla nich wymogi.  Jako systemy modułowe mogą być stosowane dla dowolnego rocznego przerobu. W zależności od rodzajów strumieni ścieku, oraz jego ilości planujemy i budujemy dostoswane do tych potrzeb instalacje do oczyszczania ścieków. Zaletą naszych kompatkowych urządzeń jest wczesny podział faz takich jak olej, woda i szlam, które minimalizują nakład i koszt obróbki ścieku. Wysoki stopień automatyzacji odciąża perosnel obsługujący instalację i pozwala na skuteczne i pewne oczyszczenie ścieku. Urządzenia OKO-tech odpowiadają  zgodnie z wymogami EU, zasadom „Najlepszej Dostępnej Technologii" (BAT).

Przykłady praktycznego zastosowania znajdują się w linku w „lewej kolumnie”.

Informacje na temta budowy oczyszczalni ścieków i technologii obróbki odpadów.

Jako partner i dostawca kompletnej technologii z zakresu oczyszczania ścieków, na życzenie klienta przejmujemy projektowanie całej instalacji i budujemy ją zgodnie z potrzebami jako rozwiązanie gotowe pod klucz. W ścisłej współpracy z klientem planujemy dla niego optymalną oczyszczalnię. Nasze instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych podlegają stałemu rozwojowi. Różnorodne odpady mogą być oczyszczone w naszych urządzeniach w sposób zgodny z zawartymi w załączniku 27 (AbwV) zasadami bezpiecznego odprowadzania do kanalizacji.

Przykłady niektórych odpadów które mogą być przyjmowane i podlegają obróbce w naszych fizykochemicznych oczyszczalniach:

 • organiczne, zaolejone ścieki/odpady takie jak np.: mieszaniny wodno-olejowe, zawartości separatorów, emulsje przepracowane, kąpiele odtłuszczające
 • organiczne, wolne od olejów ścieki/odpady takie jak np.: ściek z zawartością kleju, odpady z kabin lakierniczych ( osad z lakierni i farbiarni), emulsji lateksowych, oraz płynnych odpadów z obróbki tworzyw sztucznych,
 • nieorganiczne, neutralne ścieki/odpady takie jak np.: osady wapniowe, płuczki wiertnicze, osady fosforanowe.
 • kwaśne i alkaliczne ścieki takie jak zużyte kwasy i ługi, albo wody popłucznei myjące z zawartością roztworów soli metali ciążkich.

W zależności od składu doprowadzonych strumieni odpadów, w instalacji OKO-tech mogą być one poddane obróbce na różne sposoby:

 • periodalny zrzut zanieczyszczeń przez sito rotacyjne
 • obróbka w innowacyjnych systemach zbiorników OKO-select z automatycznym czujnikiem detekcji faz i ich podziału
 • urządzenie flotacyjne OKO-aquaclean z możliwością rozbudowy jako urządzenia do rozpuszczania emulsji.
 • neutralizacja z wytrącaniem/flokowaniem
 • wytrącanie metali ciężkich
 • wyparka / wyparka próżniowa dla środków kompleksujących wód popłucznych,
 • odwadnianie osdów przy pmocy komorowej prasy filtracyjnej, wirówki sedymentacyjnej lub kontenerów odwadniających.

W przypadku gospodarki odpadami istotne jest również:
Nasze sprawdzone, posiadające certyfikat homologacji, mobilne separatory są urządzeniami do niezwawodnego usuwania szkód lub czyszczczenia dużych separatorów, takich jak na lotniskach lub obiektach wojskowych. Podczas renowacji separatorów olejowych, mobilne separatory olejowe można stosować w bajpasie. Zapobiega to przestojom i zakłóceniom trybu pracy.

 

 

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w gospodarce odpadami

Do pobrania przykłady obróbki ścieków przemysłowych w gospodarce odpadami

col3
col4